Velkommen/kontakt
Om oss/About Us
Dagbok 2010
Tidligere dagbøker
Nyheter/News
Oppdatering/Updates
Findus
Kattene/Cats
Utstilling/Shows
Findus' blogg
Minne/Memory
Gjestebok/Guestbook
Oppdrett/Breeding
Skal du kjøpe hund?
Valpekjøpere/Buyers
Rasestandard
Helse/Health
Links
Besøkende/Visitors
Opphavsrett/Copyright
Dagbok/Diary 2009


e-mail meMål for oppdrettet


findus i snøen igjen.JPG

Målfor oppdrett/ Breeding goals

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"He is your friend, your partner, your defender, your dog. You are his life, his love, his leader. He will be yours, faithful and true, to the last beat of his heart. You owe it to him to be worthy of such devotion" -- Unknown

 Jeg ønsker å drive et mindre familie-oppdrett, fordi jeg mener at alle hunder fortjener at man kan ta vare på dem og ta seg av hver enkelt med mye kjærlighet og respekt. Jeg har som mål å avle frem friske bernere etter rasestandarden for Berner Sennenhund,  NBSKs-  og NKKs regler og etiske retningslinjer for avl og oppdrett Min første prioritet er å avle på hunder med bra gemytt- deretter god helse og rasetypisk utseende, bevegelser og bygning.  Jeg legger stor vekt på god sosialisering av hundene, og vil derfor gjøre alt jeg kan for at valpene skal ha et bra oppvekstmiljø, slik at de blir best mulig familiehunder. Det betyr at valpene vil vokse opp i huset sammen med oss andre i familien så de kan bli vant til alt som foregår i et hjem, av både lyder, synsinntrykk og opplevelser. Jeg gjør også mitt til at de blir vant til å bli håndtert, samt sosialisert i nærmiljøet og i 'den store verden'.

Jeg vil kun avle på hunder som er harmoniske, trygge og vennlige, er fri for HD og AD, samt ellers klinisk friske- både mentalt og fysisk. Mine avlshunder oppfyller NKK og NBSKs regler for avlsgodkjenning.

I tillegg kommer jeg til å være veldig streng på hvem som får kjøpe valper av meg- alle kjøpere må komme på besøk til 'intervju' slik at jeg får vite endel om dem. Alle som kjøper må være voksne, ansvarlige og dyreglade mennesker, som vet hvordan man skal ta seg av en hund på best mulig måte. Jeg vil ha alle papirer i orden, samt en streng kjøpekontrakt, og jeg ønsker å kunne følge opp valpene i sine nye hjem etterhvert som de vokser til. Jeg krever at din berner skal få være en familiehund, og at den skal få best mulig kjærlighet, respekt og stell.  Vil du kjøpe valp av meg må respektere det faktum at en hund ikke er en ting, men et levende vesen, med egne tanker og følelser, og vite at hunden er vakker og verdifull selv om den skulle ha skavanker eller ikke passer perfekt på utstilling.

My main goal is to breed healthy, race-typical BMD's with great temperament. I emphazise socalisation of the puppies and they will all be raised indoors with the family, in order to be the best family dogs possible.

I only breed om dogs that are harmonic, balanced and friendly, free from HD and AD otherwise clinically healthy- both physically and mentally. I follow the regulations for breeding given by the Norwegian Kennel Club, the race-standard of BMD's and the Norwegian Bernese Mountain Dog Club.

I am strict when it comes to buyers- I do not sell puppies simply via e-mail. I wish to get to know the buyers and ideally I would like you to come and visit us. Buyers will have to be responsible, animal-loving adults, who know how to treat properly treat dogs. I want all papers to be in order, and have a proper contract. I wish to follow the puppies as they grow up, and I require that the dog is x-rayed for HD and AD by 18 months and that it remains insured for life.

I demand that you treat your BMD as a family dog, giving it enough love, respect and care. If you wish to buy a puppy from Kennel Berner Boogie, you will have to respect the fact that a dog is NOT a thing, but a living animal with its own thoughts and feelings, and you must love and value the dog even if it is not perfect, has flaws or is not a showstar.